cổng cưới long phụng

cổng cưới long phụng


Ý NGHĨA LONG PHỤNG NGÀY CƯỚI!!!! Long và phụng vốn là biểu tượng cao quý, nằm trong bộ tứ linh. Long tiêu biểu cho người đàn ông, đấng quân tử, …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới