Công bố ghi âm điện thoại đại gia Thái Bình Đường Nhuệ dọa giết con nợ I VTC News

Công bố ghi âm điện thoại đại gia Thái Bình Đường Nhuệ dọa giết con nợ I VTC News


Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại gữa Nguyễn Xuân Đường với ông ông Nguyễn Văn Lẫm, chủ công ty Công ty TNHH Lâm Quyết.
Dương Đường
Báo điện tử VTC News – Cập nhật tin tức 24h trong ngày

Kết nối với VTC News tại:
✓ Website:
✓ Facebook :
✓ Twitter:
✓ G+:
✓ Youtube:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại gữa Nguyễn Xuân Đường với ông ông Nguyễn Văn Lẫm, chủ công ty Công ty TNHH Lâm Quyết.
Dương Đường
Báo điện tử VTC News – Cập nhật tin tức 24h trong ngày

Kết nối với VTC News tại:
✓ Website:
✓ Facebook :
✓ Twitter:
✓ G+:
✓ Youtube:
4.56