Công an diễn xuất, nằm ăn vạ giữa đườngCông an bây giờ phải tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh mới có thể hành nghề được… Diễn xuất thần luôn mà… Tuyệt vời
#congan # dienxuat #nam #anva #giua #duong

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich