Con mới mất cha, mẹ chết dưới tay “tình mới” | Phía sau bản án | ANTVANTV | Vì một hoàn cảnh éo le, hai đứa trẻ đã mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại bà nội đã già yếu làm nơi nương tựa. Bố mất mới mất cách đây…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung