CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG – TẬP 8: ĐỊNH MỆNHMột Serie có tính hoài niệm, nơi mà chúng ta sẽ cùng tìm về những kỳ TI trong quá khứ, những nhà vô địch đã từng lưu tên mình nơi Khiên Thánh Aegis……

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the