Citizen Eco-Drive BL8153-11A lên tay và cách chỉnh perpetual calendar

Citizen Eco-Drive BL8153-11A lên tay và cách chỉnh perpetual calendar


Xin chào anh em, mấy bữa nay mình có hỗ trợ mấy anh ở xa chỉnh lại kim bị lệch của các mẫu Citizen perpetual calendar. Mấy anh em bị trường hợp vậy cứ…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Xin chào anh em, mấy bữa nay mình có hỗ trợ mấy anh ở xa chỉnh lại kim bị lệch của các mẫu Citizen perpetual calendar. Mấy anh em bị trường hợp vậy cứ…