Chuyện ngày xưa | Sự tích trái thơmChuyện ngày xưa | Sự tích trái thơm | Thơm và Thủm là đôi bạn cùng làng. Thủm con nhà giàu nên được mẹ may cho nhiều quần áo đẹp. Nhà nghèo, Thơm lại rất ham mê, đua đòi vật chất. Cô quyết tham gia cuộc đi ngày đẹp cổng làng dù mẹ cô đang bệnh nặng. Thơm đạt được điều cô mong muồn thì mẹ cô đã mất và hóa thành chim bay lên trời. Thương mẹ, Thơm ước có nhiều mắt để dễ dàng tìm mẹ.

Diễn viên” Thành Lộc, Thanh Thủy, Đình Toàn, Bạch Long

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri