Chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ Khmer có đào tạo tại Đại học Trà Vinh-24-2-2015

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu