Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh 2020

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh 2020


CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2020
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Atlanta

THỨ HAI TUẦN THÁNH 6/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ BA TUẦN THÁNH 7/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH 8/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 9/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 8:00 pm, sau đó kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Nguyện.
Sau bài giảng, chủ tế kêu gọi Cử hành Nghi thức Rửa Chân tại nhà: Các Thành Viên rửa chân và hôn chân cho nhau.
CỘNG ĐOÀN LUÂN PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ TRỰC TUYẾN
 Giờ chầu chung cộng đoàn (1/2 giờ).
 Giờ Chầu Các Ban Ngành đoàn Hội (cho đến 12 giờ khuya. Các gia đình có thể chuẩn bị giờ suy niệm và chầu cho gia đình vào giờ thuận tiện.
 Bàn Thờ Thánh Thể sẽ để trực tuyến cho đến chiều Thứ Sáu.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – GOOD FRIDAY 10/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa lúc 8:00 pm.

THỨ BẨY TUẦN THÁNH 11/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Các nghi thức được cử hành trong đêm Vọng Phục Sinh lúc 8:00 pm.
 Làm phép lửa và thắp nến sáng tại cung thánh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4
 Thánh Lễ Trực Tuyến 9:30 am.

 Thánh Lễ Trực Tuyến 11:30 am.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia USA là cộng đoàn người Việt cùng sống cử hành, loan truyền đức tin Công Giáo, đồng thời duy trì và phát triển truyền thống văn hoá Việt Nam.

The Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church of the Archdiocese of Atlanta is a community of Vietnamese – American Roman Catholic who live, celebrate, proclaim the catholic faith as well as preserve and promote the Vietnamese cultural traditions.

………………….
Xin vui lòng đăng ký kênh (Subscribe), bấm (Like) (Bell) và (Share) để chia sẽ kênh.
…………………..
Contact:
info@cttdvnatl.org
(770) 921-0077 (Office)
(770) 910-2443 (Emergency Only/Chỉ dùng khi Khẩn Cấp)
Address:
4545-A Timmers Way
Norcross, GA 30093
Website:
www.hvmatl.org
…………………..
Follow Us:
Facebook: www.facebook.com/Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Atlanta, Georgia

#ChươngTrìnhPhụngVụTuầnThánh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2020
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Atlanta

THỨ HAI TUẦN THÁNH 6/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ BA TUẦN THÁNH 7/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH 8/4
Thánh Lễ Trực Tuyến 8:00 am.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 9/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 8:00 pm, sau đó kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Nguyện.
Sau bài giảng, chủ tế kêu gọi Cử hành Nghi thức Rửa Chân tại nhà: Các Thành Viên rửa chân và hôn chân cho nhau.
CỘNG ĐOÀN LUÂN PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ TRỰC TUYẾN
 Giờ chầu chung cộng đoàn (1/2 giờ).
 Giờ Chầu Các Ban Ngành đoàn Hội (cho đến 12 giờ khuya. Các gia đình có thể chuẩn bị giờ suy niệm và chầu cho gia đình vào giờ thuận tiện.
 Bàn Thờ Thánh Thể sẽ để trực tuyến cho đến chiều Thứ Sáu.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – GOOD FRIDAY 10/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa lúc 8:00 pm.

THỨ BẨY TUẦN THÁNH 11/4
 Không có Thánh Lễ 8:00 am.
 Các nghi thức được cử hành trong đêm Vọng Phục Sinh lúc 8:00 pm.
 Làm phép lửa và thắp nến sáng tại cung thánh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4
 Thánh Lễ Trực Tuyến 9:30 am.

 Thánh Lễ Trực Tuyến 11:30 am.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia USA là cộng đoàn người Việt cùng sống cử hành, loan truyền đức tin Công Giáo, đồng thời duy trì và phát triển truyền thống văn hoá Việt Nam.

The Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church of the Archdiocese of Atlanta is a community of Vietnamese – American Roman Catholic who live, celebrate, proclaim the catholic faith as well as preserve and promote the Vietnamese cultural traditions.

………………….
Xin vui lòng đăng ký kênh (Subscribe), bấm (Like) (Bell) và (Share) để chia sẽ kênh.
…………………..
Contact:
info@cttdvnatl.org
(770) 921-0077 (Office)
(770) 910-2443 (Emergency Only/Chỉ dùng khi Khẩn Cấp)
Address:
4545-A Timmers Way
Norcross, GA 30093
Website:
www.hvmatl.org
…………………..
Follow Us:
Facebook: www.facebook.com/Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Atlanta, Georgia

#ChươngTrìnhPhụngVụTuầnThánh
5.00