Chương trình Ca múa nhạc kịch từ thiện "Thắp sáng Ước mơ"Các tiết mục biểu diễn trong chương trình Ca múa nhạc kịch từ thiện “Thắp sáng Ước mơ” gây guỹ xây dựng giếng nước và nhà vệ sinh cho trẻ em dân tộc tại tỉnh Gia Lai.
————————
NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI
Phần trình bày: Thi Thảo

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich