Chương trình 11h ngày 18/10/2019Chương trình 11h ngày 18/10/2019 gồm: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019; Sở Ngoại Vụ TP. Cần Thơ kiểm tra hoạt động đối ngoại tại quận…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem