Chứng khoán cơ bản, Các chỉ số của một cổ phiếu. P2EPS pha loãng là gì ?
GOS là gì ?
ROAA là gì ?
Hệ số Beta là gì ?

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem