Chuẩn bị cho chương trình- Xuân Tình lớp 1- danh cầm trẻ Hoàng Vũ- nnut Duy Kim- nnut Huỳnh Tuấn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu