Chùa Vạn Phước – Tháng 3-2020

Chùa Vạn Phước – Tháng 3-2020


Chùa Vạn Phước Bình Yên Những Ngày Dịch Covid-19

💗 “Hãy trân trọng sự có mặt của bạn trong giây phút hiện tại hãy ở nhà và cùng nhau hướng tâm lành cầu nguyện đến với nhân loại đang gồng mình chống chọi với đại dịch”

🙏 Cầu nguyện cho Dịch bệnh sớm tiêu trừ – Thế giới hòa bình – chúng sanh an lạc.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chùa Vạn Phước Bình Yên Những Ngày Dịch Covid-19

💗 “Hãy trân trọng sự có mặt của bạn trong giây phút hiện tại hãy ở nhà và cùng nhau hướng tâm lành cầu nguyện đến với nhân loại đang gồng mình chống chọi với đại dịch”

🙏 Cầu nguyện cho Dịch bệnh sớm tiêu trừ – Thế giới hòa bình – chúng sanh an lạc.

5.00