Chùa Quan Thế Âm – Ngàn năm lịch sử. | An Viên 24h

Chùa Quan Thế Âm – Ngàn năm lịch sử. | An Viên 24h


Chùa Quan Thế Âm, Sóc Sơn, Hà Nội, hay còn gọi là chùa Thế Trạch, đã tồn tại được hơn ngàn năm tuổi. Mời quý vị cùng chúng tôi dõi theo dòng lịch…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chùa Quan Thế Âm, Sóc Sơn, Hà Nội, hay còn gọi là chùa Thế Trạch, đã tồn tại được hơn ngàn năm tuổi. Mời quý vị cùng chúng tôi dõi theo dòng lịch…