Chùa Pháp Hoa,Rằm Tháng 4 Âm Lịch.

Chùa Pháp Hoa,Rằm Tháng 4 Âm Lịch.


Rằm Tháng 4 Đi Chùa Pháp Hoa nha Quí Vị. Quí Vị Bấm Đăng Kí Và Nhớ Nhấn Chuông nha ^^ + email: kphuong19951995@gmail.com + facebook: Duy Thanh …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Rằm Tháng 4 Đi Chùa Pháp Hoa nha Quí Vị. Quí Vị Bấm Đăng Kí Và Nhớ Nhấn Chuông nha ^^ + email: kphuong19951995@gmail.com + facebook: Duy Thanh …