Chúa Của Thành Phố Này – Isaac Thái

Chúa Của Thành Phố Này – Isaac Thái


Chúa Của Thành Phố Này「Lyrics」 * Sáng tác: BlueTree – Lời Việt: Kairos * Thể hiện: Isaac Thái 1. Jê su Chúa nơi Thành phố đây. Jê Su Vua dân này hôm nay.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chúa Của Thành Phố Này「Lyrics」 * Sáng tác: BlueTree – Lời Việt: Kairos * Thể hiện: Isaac Thái 1. Jê su Chúa nơi Thành phố đây. Jê Su Vua dân này hôm nay.