Chu tự biên tự diễn kịch nha quý vịDiễn viên : Chít Chu, gấu, bò . Vietsub : Mạ Chu

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich