Chủ Nhật ngày 7/6/2020 của 12 con giáp thần tài chiếu cố không lo thiếu tiền

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Chủ Nhật ngày 7/6/2020 của 12 con giáp thần tài chiếu cố không lo thiếu tiền
Ngày xem 07-06-2020 dương lịch (16-4-2020 âm lịch). Tức là ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý.
Ngày Tân Tỵ xung khắc với các tuổi Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Hợi
Ngày Tân Tỵ thuộc Bạch Lạp Kim. Căn Tân Kim bị Chi Tỵ Hỏa khắc

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 7

2.78