CHÚ KHƯƠNG CÔ LỆ PHÁT 90 PHẦN QUÀ Cứu Giúp Bà Con Nghèo Sóc Trăng Qua Mùa Dịch | (29-3-2020 Âm Lịch)

CHÚ KHƯƠNG CÔ LỆ PHÁT 90 PHẦN QUÀ Cứu Giúp Bà Con Nghèo Sóc Trăng Qua Mùa Dịch | (29-3-2020 Âm Lịch)


Xin chào cô bác hôm nay ở Sóc Trăng, chú Khương Cô Lệ phát 90 phần quà cứu giúp bà con nghèo ở Sóc Trăng vượt qua cơn hoạn nạn. Xin chân thành cảm …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Xin chào cô bác hôm nay ở Sóc Trăng, chú Khương Cô Lệ phát 90 phần quà cứu giúp bà con nghèo ở Sóc Trăng vượt qua cơn hoạn nạn. Xin chân thành cảm …