Chú Đại Bi giảng giải trọn bộ | Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

chudaibi, #hoathuongtuyenhoa, #hoathuongtuyenhoakhaithi Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi.

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời