Chú Bình Phương: Diễn đàn dân sự nên phản biện lại những xuyên tạc sai trái của chủ kênh LuulyTVGần đây trên các diễn đàn facebook đã xuất hiện nhiều diễn đàn dân sự chống luận điệu xuyên tạc. Nhưng chủ diễn đàn thiếu kiến thức đã truyền tải sai trái và trở thành xuyên tạc, vì thế đã có nhiều anh em trên cộng đồng lên tiếng phản biện nhằm nhận ra cái sai và sửa chữa.
Chú Bình Phương: Diễn đàn dân sự nên phản biện lại những xuyên tạc sai trái của chủ kênh LuulyTV

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich