Chọn Ngày Lành Tháng Tốt để khai trương, giao dịch –Sách Bí Tàng Đại Lục Nhâm

Chọn Ngày Lành Tháng Tốt để khai trương, giao dịch –Sách Bí Tàng Đại Lục Nhâm


Chọn Ngày Lành Tháng Tốt để khai trương, giao dịch –Sách Bí Tàng Đại Lục Nhâm
Chúng tôi đưa dữ liệu về –NGUYỆT TƯỚNG trong sách lịch, dành cho các vị nghiên cứu Bí Tàng Đại Lục Nhâm cũng như vận dụng Định Luật Hòa Trực khi chuyển tiết trong lịch pháp, mà truyền nhân của các cụ lâu nay ít quan tâm hoặc bỏ qua trong lúc làm lịch hàng năm
Mong rằng những phần nhỏ này sẽ giúp giải quyết một phần nào những thắc mắc về ngày giờ năm tháng tốt xấu ra sao mỗi khi hành sự, những việc bình thường hoặc quan trọng trong cuộc sống mà mỗi người muốn tính toán giờ giấc nào cho thuận lợi….
Biển học mênh mông, chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, kính mong những bậc cao minh chỉ giáo.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
5.00