Chơi nhạc từ nhạc cụ tự chế bằng đồ dùng trong nhà !!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu