Cho thuê văn phòng chia sẽ 18m2 tại tân bình Premier OfficeVăn phòng chia sẻ Premier Office – Tân Bình được chia nhỏ với nhiều diện tích từ 10m2 đến các diện tích 15m2, 20m2, 30m2…. Khách hàng có thề thoải mái…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu