Cho cá rô phi ăn đúng cách: Cá lớn nhanh, tránh lãng phí I VTC16VTC16 | Nuôi 1 vạn cá rô phi ở hồ diện tích 10200m2, độ sâu bình quân 2m nước. Hỏi chế độ ăn hằng ngày cho cá bao nhiêu là hợp lý? Kênh Truyền hình…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep