Chia Tay Khóa Tu Xuân Đoàn TụKính thưa Quý Thầy Cô và ACE trong ban chăm sóc ! Khoá tu Xuân Đoàn Tụ đã kết thúc và thành công tốt đẹp .Chúng con xin tri Ân Quý Thầy Quý Sư Cô đã yểm trợ hết lòng .Đã trao truyền cho chúng con năng lượng kết nối đoàn tụ .Đăc biệt khoá tu nhiều người trẻ nhiều nên góp phần tươi mát . Các bạn trong bcs từ khâu vệ sinh đến nấu ăn quá chu đáo .👍🏿 Và ban ghi danh cũng như Tri xa cập nhật hình ảnh thông tin chuẩn xác .Đẹp và năng lượng 🌹Nhờ năng lượng hoà hợp nên mọi việc cứ thế nhẹ nhàng 🙏Xin Quý Thầy Cô hồi hướng công đức lành về cho tất cả ạ ! Chúng con xin biết ơn tất cả . Trời còn để có hôm nay .,.🙏

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da