Chia sẻ bí quyết chăm sóc ếch giai đoạn nòng nọcSau thời gian ếch bố mẹ giao phối sẽ tới giai đoạn chăm sóc trứng để nòng nọc phát triển, giai đoạn nuôi nòng nọc rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đời sau của ếch.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep