Chèn và cập nhập nội dụng từ Excel vào PowerPointTrong video này hướng dẫn bạn cách chèn một file bảng tính Excel vào trong Microsoft Power Point 2007 . Ngoài ra chúng ta còn có thể thao tác các hàm của excel trên Power Point.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe