Chế bộ tìm xe trong bãi – Remote 315 MHz.Chế bộ tìm xe trong bãi – Remote 315 MHz. board thu phát này mình mua trên nhật tảo, trên mạng cũng có bán đó, các bạn mua về chế thử đi.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://akbarmontada.com/category/o-to-xe-may-xe-khac