Châu chấu rang sả ớt/tôm bay rang sả ơt-để mà nhậu thì quên lối về-châu chấu rang sả ớt cực ngonBuồn thì phải làm gì-Ở nhà buồn rang châu chấu nhậu một mình

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Ẩm Thực: https://akbarmontada.com/category/am-thuc