Chatbot Hana V.2 – Hướng dẫn xây dựng kịch bản cho Vòng đời khách hàngHƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƯỚC: 1. Giao diện Vòng đời khách hàng – Gửi tin nhắn theo kịch bản tự động tương ứng với từng trạng thái trên Vòng đời…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung