Chào Năm Học Mới – Hát múa đặc sắc ngày khai giảng 2018 – 2019Bài hát Chào năm học mới do sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang biểu diễn là tiết mục hát múa đặc sắc nhân ngày khai trường năm học mới 2018 – 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua