chàng trai ê đê hát bài | Buồn Của Anh | hay đến không ngờBUỒN CỦA ANH
BAN NHẠC : TÀO LAO
CA SI SONG LUÂN
HÀI KỊCH JRAI CƯỜI ĐAU CẢ RUỘT
GIÊ HÔ VA NI SI – GIỌNG CA RẤT HAY NHẢY ĐẸP ẤU NHI – PLEI KUENG GRAI
SỐNG CHO CHÚA – NHÓM MÚA – PLEI KUENG GRAI
CHO ĐẾN MÃI MÃI – NHÓM MÚA PLEI KUENG GRAI MÙA LỄ PHỤC SINH
KÂO KHĂP ÑU KÂO KHĂP ÑU | SOANG HLAK KRAH PLEI KUENG GRAI
Yang Ye su krist wa jur plei kueng grai
Tenh bol yak hrenh khul 1. 31/12/2016

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu