Chân máy dầu xe mitsubishi grandisChân máy dầu xe mitsubishi Grandis là bộ phận thuộc hệ thống động cơ. Chân máy dầu xe mitsubishi Grandis là liên kết giữa động cơ với khung xe; chân máy.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://akbarmontada.com/category/o-to-xe-may-xe-khac