Chấn Động Venezuala: Truml Treo tiền thưởng 15 triệu đô la để bă't tổng thống Nicolas Maduro

Chấn Động Venezuala: Truml Treo tiền thưởng 15 triệu đô la để bă't tổng thống Nicolas Maduro


#tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam, #tinhoakỳ

Hôm nay mỹ treo tiền thưởng 15 triệu đô la để bắt tổng thống venezua la

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam, #tinhoakỳ

Hôm nay mỹ treo tiền thưởng 15 triệu đô la để bắt tổng thống venezua la
3.78