Cha Đạo Nói Lời Thô Tục Về Bác|Gửi Đến Đào Minh Quân,Trần Thị Ái Liên, Lisa Phạm|Vu Quang VicoNice

Cha Đạo Nói Lời Thô Tục Về Bác|Gửi Đến Đào Minh Quân,Trần Thị Ái Liên, Lisa Phạm|Vu Quang VicoNice


Cha Đạo Mà Nói Lời Thô Tục. Người Công Giao Nghe Coi “Đức Chúa có dạy cho người công giáo như cha đạo này ăn nói sao”. Xin lỗi những người Cha Đạo.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo