CENTRAL || MM9_NHỊP SỐNG CÔNG TRƯỜNGBTV TRÚC LINH
MC SƠN KHANG
KỊCH BẢN TRẦN THUY
Tổ chức sản xuất TRÚC LINH
Kỹ thuật sản xuất QUỐC PHÚ
– Kênh truyền tải Văn hóa, con người Central thông qua đời sống công việc thường nhật
– Chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn/ nguyên tắc làm việc nơi công sở & công trường
Fanpage:
Website:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung