[CD Tân Cổ] Đám Cưới Trên Đường Quê – Minh Cảnh; Minh Vương; Lệ Thủy; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ

[CD Tân Cổ] Đám Cưới Trên Đường Quê – Minh Cảnh; Minh Vương; Lệ Thủy; Thanh Tuấn; Thanh Kim Huệ


Xem thêm những tuồng cải lương nổi tiếng khó quên tại đây: …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới