Cây ATM Gạo Và Những Cái Thùng Tốt Bụng Giúp Người Nghèo Vượt Qua Covid | SỐNG KHÔNG CHỈ LÀ TỒN TẠI

Cây ATM Gạo Và Những Cái Thùng Tốt Bụng Giúp Người Nghèo Vượt Qua Covid | SỐNG KHÔNG CHỈ LÀ TỒN TẠI


Cậy ATM gạo và những cái thùng phát thức ăn từ thiện giúp người nghèo thoát khỏi thời kỳ dịch bệnh corona-19! Chân thành cảm ơn các mạnh thường quân…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt