Cầu sắt Bình Lợi – 117 năm ở Sài GònCầu sắt Bình Lợi – 117 năm ở Sài Gòn Cầu sắt Bình Lợi là cây cầu sắt vượt sông Sài Gòn đầu tiên, được xây dựng năm 1902 có chiều dài 276 mét…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai