"Cầu Nguyện, Tụng Kinh Tam Bảo Với Đầy Đủ Đức Tin Để Vượt Qua Đại Dịch COVID-19"

"Cầu Nguyện, Tụng Kinh Tam Bảo Với Đầy Đủ Đức Tin Để Vượt Qua Đại Dịch COVID-19"


Kính mời quý Phật tử xem thêm các chủ đề khác: *** Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Ngày Rằm: *** Bài 8 – Hướng Dẫn Nương…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Kính mời quý Phật tử xem thêm các chủ đề khác: *** Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Ngày Rằm: *** Bài 8 – Hướng Dẫn Nương…