Câu cá giải trí tra bò 1 con dính 2 lần ( 2/12/2019 ) tại hồ giải trí thanh thậtHồ đang chịu nền bún sáng và chiều chiều cá ăn cám mạnh ở 4 góc hồ nha .

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri