CATCH and COOK OYSTERS! EATING 3 WAYS! | Video cuối ở Phú Quốc: Đục và Nấu Hàu 3 Món!

CATCH and COOK OYSTERS! EATING 3 WAYS! | Video cuối ở Phú Quốc: Đục và Nấu Hàu 3 Món!


►►►Video cuối ở Phú Quốc: Đục và Nấu Hàu 3 Món!◄◄◄
►►►CATCH and COOK OYSTERS! EATING 3 WAYS! ◄◄◄

►►►Check out Savage Dragon’s Spearfishing Adventures on Phu Quoc Island◄◄◄
TRIP ADVISOR
👉🏻
FACEBOOK Business
👉🏻
INSTAGRAM
👉🏻
FACEBOOK
👉🏻
TIKTOK
👉🏻
YOUTUBE
👉🏻
—————————————-­—————————————-­——————————–
Last video of my Phu Quoc journey! I spent the day collecting/foraging/gathering oysters on the beach in Phu Quoc, Vietnam. We ended up eating them raw, ceviche and special Vietnamese rice soup.
Video cuối cùng của chuyến đi Phú Quốc! Tôi đã dành một ngày đục/nhặt Hàu ở biển Phú Quốc, Việt Nam. Cuối cùng thưởng thức thành quả bằng 3 cách khác nhau: Hàu sống, Hàu gỏi châu Âu và Cháo Hàu Việt Nam.

If you haven’t seen the other videos from Phu Quoc, definitely check them out! Here are the links.
Nếu bạn chưa xem những videos trước ở Phú Quốc, bấm links bên dưới để xem nhé!

1) Vietnam’s Beach Cooking! Catch and Cook Mussels! | Nấu Vẹm KHỔNG LỒ Giữa Biển Phú Quốc

2) SPEARFISHING VIETNAM’S FAMOUS ISLAND! CATCH & COOK! | LẦN ĐẦU BẮN CÁ ĐẠI DƯƠNG Ở VIỆT NAM

3) Catching and Eating the SEA MONSTER (Phu Quoc) | Săn Và Ăn THỦY QUÁI Biển Phú Quốc!

4) BEST JUNGLE FOOD and COOKING EVER (VIETNAM) | MÀN NẤU NƯỚNG ĐẶC SẮC TRONG RỪNG PHÚ QUỐC

►►►Follow me on/Theo dõi trang cá nhân của tôi◄◄◄
FACEBOOK – Vietnam Meets Dustin
👉🏻
INSTAGRAM – Dustin Cheverier
👉🏻
TikTok – Vietnam Meets Dustin
👉🏻
—————————————-­—————————————-­——————————–
Business Inquires/Công việc liên hệ qua:
► dustincheverier@gmail.com
*Based in Ho Chi Minh City, Vietnam
*Trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam
—————————————-­—————————————-­——————————–
SUBSCRIBE for New Videos Every Week/ ĐĂNG KÝ KÊNH để không bỏ lỡ Videos mới mỗi tuần

*All of my videos contain both English and Vietnamese subtitles, videos before April 2019, you’ll need to turn on the subtitles with Youtube’s settings.

*Tất cả videos này đều có phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Việt, trừ những videos trước 4/2019, bạn sẽ cần phải bật phụ đề ở phần Điều Chỉnh.
—————————————-­—————————————-­——————————-
If you’re curious and would like to know more about me, I answered frequently asked questions in this video:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi, xem thử video tôi trả lời những câu hỏi về bản thân ở link bên dưới:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

►►►Video cuối ở Phú Quốc: Đục và Nấu Hàu 3 Món!◄◄◄
►►►CATCH and COOK OYSTERS! EATING 3 WAYS! ◄◄◄

►►►Check out Savage Dragon’s Spearfishing Adventures on Phu Quoc Island◄◄◄
TRIP ADVISOR
👉🏻
FACEBOOK Business
👉🏻
INSTAGRAM
👉🏻
FACEBOOK
👉🏻
TIKTOK
👉🏻
YOUTUBE
👉🏻
—————————————-­—————————————-­——————————–
Last video of my Phu Quoc journey! I spent the day collecting/foraging/gathering oysters on the beach in Phu Quoc, Vietnam. We ended up eating them raw, ceviche and special Vietnamese rice soup.
Video cuối cùng của chuyến đi Phú Quốc! Tôi đã dành một ngày đục/nhặt Hàu ở biển Phú Quốc, Việt Nam. Cuối cùng thưởng thức thành quả bằng 3 cách khác nhau: Hàu sống, Hàu gỏi châu Âu và Cháo Hàu Việt Nam.

If you haven’t seen the other videos from Phu Quoc, definitely check them out! Here are the links.
Nếu bạn chưa xem những videos trước ở Phú Quốc, bấm links bên dưới để xem nhé!

1) Vietnam’s Beach Cooking! Catch and Cook Mussels! | Nấu Vẹm KHỔNG LỒ Giữa Biển Phú Quốc

2) SPEARFISHING VIETNAM’S FAMOUS ISLAND! CATCH & COOK! | LẦN ĐẦU BẮN CÁ ĐẠI DƯƠNG Ở VIỆT NAM

3) Catching and Eating the SEA MONSTER (Phu Quoc) | Săn Và Ăn THỦY QUÁI Biển Phú Quốc!

4) BEST JUNGLE FOOD and COOKING EVER (VIETNAM) | MÀN NẤU NƯỚNG ĐẶC SẮC TRONG RỪNG PHÚ QUỐC

►►►Follow me on/Theo dõi trang cá nhân của tôi◄◄◄
FACEBOOK – Vietnam Meets Dustin
👉🏻
INSTAGRAM – Dustin Cheverier
👉🏻
TikTok – Vietnam Meets Dustin
👉🏻
—————————————-­—————————————-­——————————–
Business Inquires/Công việc liên hệ qua:
► dustincheverier@gmail.com
*Based in Ho Chi Minh City, Vietnam
*Trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam
—————————————-­—————————————-­——————————–
SUBSCRIBE for New Videos Every Week/ ĐĂNG KÝ KÊNH để không bỏ lỡ Videos mới mỗi tuần

*All of my videos contain both English and Vietnamese subtitles, videos before April 2019, you’ll need to turn on the subtitles with Youtube’s settings.

*Tất cả videos này đều có phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Việt, trừ những videos trước 4/2019, bạn sẽ cần phải bật phụ đề ở phần Điều Chỉnh.
—————————————-­—————————————-­——————————-
If you’re curious and would like to know more about me, I answered frequently asked questions in this video:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi, xem thử video tôi trả lời những câu hỏi về bản thân ở link bên dưới:

4.96