Capital House – Khởi động Team Building 2019 – ĐI CÙNG NHAUTEAMBUILDING 2019 – ĐI CÙNG NHAU ĐẾN TƯƠNG LAI XANH
Hành trình Xanh của Capital House chính là hành trình của những người dẫn đầu, tiên phong khám phá ra những giá trị lớn lao của cuộc sống, để vươn tới một tầm cao mới, thành công và hạnh phúc.
Năm 2019, Teambuilding lựa chọn concept “đi cùng nhau” bởi ĐI là hành động, là phát triển, là tiến lên, là hướng đến chung MỘT đích. “Đi cùng nhau” chứ không phải là đứng cùng nhau. Và điều này chỉ phù hợp với những ai dám cam kết cùng “ĐI” chứ không phải đứng lại, bỏ cuộc hoặc thụt lùi.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the