Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 14 người khỏi bệnh, không có bệnh nhân mới

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 14 người khỏi bệnh, không có bệnh nhân mới


Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 14 người khỏi bệnh, không có bệnh nhân mới sáng 10-4 cập nhật dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết sáng nay không ghi …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 14 người khỏi bệnh, không có bệnh nhân mới sáng 10-4 cập nhật dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết sáng nay không ghi …