CAO ĐÀI CHƠN LÝ-5-TVTM/13 GN HÈN QUÊ PHẬN GÁI ĐẠO TAM KỲ

CAO ĐÀI CHƠN LÝ-5-TVTM/13 GN HÈN QUÊ PHẬN GÁI ĐẠO TAM KỲ


HÈN QUÊ PHẬN GÁI VÔ- VI HIỆP – THIÊN ĐÀI Ngày 13 tháng 8 âm lịch 1938 ( 12 giờ trưa) [TV.1971/13] ĐƯỢC, con phải giải nghĩa bài: “Hèn quê Phận gái”,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu