Cải Lương | Sông Dài – Hương Lan, Chí Tâm, Hữu PhướcCải Lương Xã Hội Tình Cảm “Sông Dài”
Soạn Giả: Hà Triệu – Hoa Phượng
“Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ”
Hương Lan – Lượm
Chí Tâm – Niễng
Hữu Phước – Hai Tất
La Thoại Tân – Ông Chủ
Hà Mỹ Hạnh – Bà Chủ
Băng Châu – Chị Sáu
Nhật Minh – Kỹ Sư
Hữu Bình – Tài Xế
Thực Hiện: Thúy Nga – Hương Lan
Dân Cổ Nhạc – Văn Hoàng – Tâm Trí
Nhạc Đệm: Bảo Ngọc
Cảnh Trí: Hữu Bình
Đạo Diễn: Hữu Phước
Phú Tá Đạo Diễn: La Thoại Tân
Kỹ Thuật: DXT Productions
Trình Bày: Thiện Luyện

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich