Cài đặt soát lỗi (chỉnh sửa) chính tả tiếng việt office 2016Link từ điển tiếng Việt:
Gói nhận ngôn ngữ tiếng Việt:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe