Cài đặt driver trên windows 7 – 64bit cho thiết bị BattoVideo hướng dẫn cài đặt driver cho thiết bị Batto IR PC remote control trên nền windows 7 – 64 bit. Các bạn cũng có thể xem phiên bản hướng dẫn pdf trong đĩa phần mềm kèm theo sản phẩm hoặc xem trên website tại địa chỉ sau:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe